Saturday, April 4, 2015

Chiều Nơi Gác Trọ - Song Quang & Khóc Thầm - Khôi Nguyên


CHIỀU NƠI GÁC TRỌ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mỗi lần trông thấy cảnh nương chiều

Gác trọ quê người nhớ Mẹ yêu!

Gốc rạ đun cơm làn khói toả

Bó dừa thổi lửa mái cô liêu

Cầu tre lắc lẻo đôi vai gánh

Đường đất gập ghềnh chiếc cẳng khiêu

Vật đổi sao dời hằn kỷ niệm

 Gởi hồn thương xót ít hay nhiều

 
Song Quang KHÓC THẦM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giấu khổ tiễn nhau một buổi chiều,
Tình nào sánh được với tình yêu.
Thủy chung chẻ nửa, sầu đơn chiếc,
Chồng vợ chia hai, khóc hậu liêu.
Biển động thuyền con trôi lặn hụp,
Đường đi lên dốc bước lêu khêu.
Ra đi chấp nhận ngày ly biệt.
Thế giới cưu mang, cảm tạ nhiều !

Khôi Nguyên
(Họa bài "Chiều nơi gác trọ" của Song Quang)

No comments: