Wednesday, April 29, 2015

Buồn Cứ Buồn Hơn Mỗi Tháng Tư - Thuyên Huy


Buồn Cứ Buồn Hơn Mỗi Tháng Tư

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buồn cứ buồn hơn mỗi tháng Tư
Bốn mươi năm đất mẹ mịt mù

Quê nghèo đơn lẻ người nằm đó
Bên này tôi tượng đá chơ vơ

 
Người bỏ cuộc tàn trưa Ba Mươi

Quê hương từ đó mất tiếng cười
Huyệt sâu chôn khúc hồn tử sĩ

Tôi đây người đó có gì vui

 
Tôi chưa trả người nợ núi sông

Ngày lây lất sống giữa chợ đông
Cô đơn hồn lệ trời đất khóc

Người hiểu cho tôi một nổi lòng

 
Quê hương ngày cứ xa rất xa

Bóng trăng xứ lạ bóng trăng tà
Bao giờ trở lại căn nhà cũ

Tôi hát cho người khúc hoàn ca

 
Vận nước mệnh đời bao nổi đau

Tháng Tư vẫn mãi tháng Tư sầu
Hồn tôi một kiếp đời buốt lạnh

Như bốn mươi năm dưới mộ sâu

 
Người cho tôi hẹn một ngày về

Không như chiều đó tôi bỏ đi
Hoa trước mộ người màu áo trận

Mình kể nhau nghe mộng xuân thì

Thuyên Huy
Quê người cuối tháng tư đen năm 2015

 


No comments: