Thursday, April 9, 2015

Mẹ Việt Nam - Khuyết Danh


Mẹ Việt Nam
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Nin, Các Mác Thần Thương Đau,

Ông đến quê tôi rắc khổ sầu.

 
Khiến Mẹ Việt Nam khô nước mắt

 
Xuân về mà đã thấy Xuân đâu !Mẹ Việt Nam ơi! Mẹ có hay

                   
Quê hương đang sống cảnh tù đày

                    
Đứa con ngỗ nghịch buôn quê Mẹ

                   
Vận nước bao giờ mới đổi thay?

 

                   
Nhục lắm Mẹ ơi ,dân nước ta ,

                   
Nhất là con gái với đàn bà

                    
Khỏa thân,để mặc cho người lựa,

                   
Thể thống còn gì mặt Quốc gia !

 

                   
Mẹ có nghe chăng tiếng khóc than?

                  
Từ Nam chí Bắc cảnh cơ hàn

                   
Bất công, tham nhũng và bè Đảng ,

                    
Uất hận dâng trào tím ruột gan!                  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẹ có biết không ,con nhớ mong

                   
Quê hương canh cánh ở bên lòng ,


Tâm tư mang nặng hờn vong quốc

                   
Hẹn một ngày về với núi sông !

 

                   
Ngày ấy mùa Xuân sẽ rộn ràng

                    
Người người hoan hỷ đón Xuân sang

                   
Mẹ hiền đổ lệ vui đoàn tụ

                   
Rực rỡ cờ vàng tiếng hát vang .

 

                    
Xuân đến lần này mang ấm no

                    
Đó đây tràn ngập tiếng reo hò ,

                     
Muôn người như một cùng hô lớn:

                    
"Nước Việt bây giờ mới Tự Do"


                                
Khuyết Danh

Người chuyển bài - Coi Nguyễn

 

 

 

 

No comments: