Wednesday, April 8, 2015

Biền Biệt Thiên Thư - Vkp Đạm Phương


BIỀN BIỆT THIÊN THU

            


 
 
 
 
 
 
 
Lung linh ngọn nến đèn vàng
Anh đi biền biệt lỡ làng gối chăn
Mười hai năm chẵn chứa chan

Tủi thân góa phụ bàng hoàng thâu đêm


Dường như  anh còn  bên em

Thoáng cơn gió thoảng môi mềm xót xa

Tìm đâu quá khứ ngọc ngà?
Tình chồng nghĩa vợ cách xa nghìn trùng

Anh về nơi chốn mông lung
Để em ở lại tận cùng nhớ thương!

Nửa đời hạnh phúc còn vương
Trăm năm một kiếp vô thường mà thôi

Bây giờ tiên cảnh xa xôi
Ngày nầy năm ấy anh rời thế gian

Bỏ em lạc lõng giữa đàng
Loanh quanh thơ thẩn mơ màng quạnh hiu

Hoàng hôn đã tắt nắng chiều
Mắt rưng rưng lệ, hồn phiêu lạc hồn…

 19/2/ Ất Mùi
 Vkp đạm phương

 

 

No comments: