Monday, April 6, 2015

Chuyến Xe Đò Cuối Hạ - Thuyên Huy


Chuyến Xe Đò Cuối Hạ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nhận được thư anh chiều thứ bảy
Sẽ về thăm em cuối Hạ này

Nhớ màu đỏ thắm hoa Phượng nở
Một thuở em cài suối tóc bay

 
Anh bỏ sách đèn vào quân ngủ

Chinh nhân vai nặng chí tang bồng
Nói gì cho trọn niềm nhung nhớ

Mấy nẽo đường dài sông nối sông

 
Quen nhau trong ngày đầu Hạ đó

Nhìn anh bẽn lẽn góc sân trường
Vội tay anh hái chùm Phượng đỏ

Đường đưa nhau về thương quá thương

 
Cánh hoa gầy ép khô trong vở

Hái trên cành Phượng chỗ hẹn nhau
Em đếm từng ngày mong tháng nhớ

Anh về mình kể chuyện ban đầu

 
Rồi tiếng ve sầu thôi rộn rã

Phượng cũng biết buồn tan tác rơi
Em chọn áo xưa xanh màu lá

Màu lá anh yêu của một thời

 
Ôm ấp lá thư chờ trên bến

Chuyến xe chiều muộn vẫn chưa về
Nắng tắt bên trời đêm vội đến

Đường một mình em lủi thủi đi

 
Chiếc xe lật xuống bờ dốc thẳm

Anh nằm chết lạnh giữa rừng sương
Xe tang tức tưởi lê bước chậm

Tiếng ve nức nở nghĩa trang buồn

 
Đây lá thư dài cho em gởi

Kể chuyện mình không có ngày mai
Nơi anh ở đó xa vời vợi

Em mang nửa đời kiếp cỏ cây

Thuyên Huy

 


 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: