Tuesday, April 28, 2015

Bọt Bèo - Công Chúa Nhỏ


BỌT BÈO

(Cảm tác từ bài Hẹn Chi Cuối Tuổi Đời Của Thuyên Huy)

 


 
 
 
 
 
 
 
Nắng cuối Hạ chờ Trời đổ mưa
Nhớ về nghĩa cũ bạn tình xưa
Yêu là thế! Chỉ cho không bán
Biển nhận bao nhiêu mới thấy vừa?

*
Sông đổ xuôi nguồn đã đủ chưa?
Cuối đời lỗi hẹn mối tình thừa?
Lất lây ngày tháng chờ tin đến
Gió thổi mây bay cứ đong đưa!

*
Gặp lại nhau chi?  Quá muộn màng
Hận tình sóng vỗ bọt bèo tan
Nón đứt quai tơ, tay níu chặt
Che ngang nửa mặt, dấu lệ tràn…

*
Ngày ấy dại khờ để mất nhau
Giờ xa biền biệt lắm buồn đau
Đời vui chi gối chăn đơn lẻ?
Đêm lặng trăng tàn, mộng bay cao…

*
Chờ Tạo Hóa ban tặng phép mầu
Xua đi số phận, xóa niềm đau
Tương phùng hạnh phúc rưng rưng lệ
Yêu đến thiên thu, hết khổ sầu…

 Saigon 25/4/2015
Công Chúa Nhỏ

 

Hẹn Chi Cuối Tuổi Đời

 Để tặng Nguyễn TC và những người quen đã cho người nhiều hơn là nhận

 Người hẹn nhau chi cuối tuổi đời
Gối  đơn chăn lẻ có gì vui

Đất trời cứ mãi mưa và nắng
Sông vẫn xuôi nguồn ra biển khơi

 
Son phấn hương tình phút chốc tan

Thương yêu níu kéo chút muộn màng
Áo đôi tà mỏng chùng tay khép
Đâu đây trăng gió lộng vườn hoang

 

Tình lỡ nhưng chưa đành mất nhau
Đêm mưa còn nhớ buổi ban đầu

Tưởng chừng chung bước trên đường cũ
Mộng chết theo tình hun hút sâu

 

Buồn nép quanh sầu năm tháng đi
Trước sau rồi cũng một lần về

Bến mơ đuổi vội con đò cũ
Theo sóng xua đời xa cỏi mê

 
Đếm tháng ngày qua lây lất sầu

Chợt nghe hồn buốt tận niềm đau
Lệ xưa nhỏ giọt thiên thu tận

Quên thôi đừng nhắc chuyện hẹn nhau.

 Thuyên Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: