Monday, April 6, 2015

Thuyền Dù Xa Bến - Vkp Đạm Phương


     

THUYỀN DÙ XA BẾN
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư từ miền Bắc trại tù:
“ Tương lai giờ đã mịt mù sơn khê

Làm sao biết được ngày về
Nên anh đâu buộc em thề thủy chung

Em đi bước nữa…anh mừng
Dẫu rằng đau khổ tận cùng tâm cang

Đã không trọn nghĩa đá vàng
Thì xin em chớ đa mang khổ sầu…”

*

Xem qua, chị  dấu nổi đau
Tìm đường vượt biển để vào bến mơ

Đôi lần bướm đậu tình hờ
Tình xưa nghĩa cũ chỉ chờ phôi pha

*
Tù đày năm thứ mười ba
Anh vè từ chỗ ma tà cỏi âm

May nhờ xứ Mỹ từ tâm
Đấu tranh thương thuyết mười năm mới thành

*
Bây giờ đã được an lành
Khó khăn chịu đựng đành hanh nào vừa!

Tuổi già theo gió đong đưa
Bất ngờ gặp lại người xưa ngỡ ngàng

Không ai lường được trái ngang
Nửa đời còn lại hoang mang hững hờ...

*

Thuyền dù xa bến…  vẫn chờ
Hãy cùng tìm lại giấc mơ ban đầu…

 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng tư 2015
 Vkp đạm phương

 

No comments: