Wednesday, April 15, 2015

Mưa Đầu Sông Nắng Cuối Sông - Thuyên Huy


Mưa Đầu Sông Nắng Cuối sông

 


 
 
 
 
 
 
 
Đầu sông trời quên mưa
Cỏ cây chờ nắng đổ

Thu rộn rã sang mùa
Chiều ngập ngừng đâu đó

 
Cuối sông thèm tiếng mưa

Giận hờn xua giọt nắng
Người mang chút tình hờ

Xuôi sóng ra biển mặn

 
Người đứng ở đầu sông

Lau giọt mưa rớt vội
Tôi nhìn sóng cuối giòng

Gom nắng về hai lối

 
Lối xe cũ hắt hiu

Cành hoa xưa chợt đổ
Tạt theo gió nắng chiều

Người bỏ về bên đó

 
Phố nằm phơi bóng trăng

Đêm một mình lầm lũi
Tìm nhặt lá Thu vàng

Khắc tên người lần cuối.

Thuyên Huy

 


 

 

 

 

 

 

 

No comments: