Sunday, April 19, 2015

Người Đuổi Nắng Chiều Rơi - Thuyên Huy


Người Đuổi Nắng Chiều Rơi

 Để tặng những người vẫn còn nhớ vài ba cuộc tình lỡ  mang theo ở cuối tuổi đời

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Người về đuổi nắng chiều rơi
Nửa hôn áo hạc nửa phơi tóc gầy

Tưởng chừng ngày tháng còn đây
Phố xưa cũng cứ buồn lây lất buồn

Bên kia đời vẫn mù sương
Ở đây trời đất biết thương đất trời

Người cho tôi chút ngậm ngùi
Tiếc chi chăn gối rã rời tuổi xưa

Chợt đâu đây gió chuyển mùa
Xiêm y thôi để nắng lùa tình đi

Hẹn nhau một cõi mình về

 
Thuyên Huy

 

No comments: