Monday, April 20, 2015

Cộng Sản Suy Tàn - Khôi Nguyên


Cộng Sản Suy Tàn

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cái nôi Cộng Sản bên Nga

Mác Lê thuyết ấy người ta bỏ rồi.

Bây giờ còn bám mấy người,

Thật đáng xấu hổ, thói đời tham lam!

Bắc Hàn, Trung Quốc, Việt Nam,

Cu Ba cũng thuộc loại ham thuyết này.

Cộng Đồng người Việt có hay:

Cộng Sản chủ nghĩa sắp ngày cáo chung.

Việt Nam nội bộ rối bung

Đảng viên cao cấp, tranh hùng tố nhau.

Vì dân, vì nước thấy đâu,

Chỉ thấy hèn nhát, trước sau vì mình!

Trời cao cũng phải bất bình

Thiên tai, thảm họa thình lình nổ ra:

Bệnh  Sars,bệnh Aids, cúm gà

Biến thành đại dịch, nếu ta chẳng phòng.

Tiếp theo Bão tố Cuồng phong

Rồi lại Hạn hán, long đong trăm chiều.

Mùa màng, gia súc tiêu điều

Dân lành mất mát, biết kêu đằng nào.

Bất công, tham nhũng, sưu cao

Tôn giáo bất mãn, đồng bào liên minh.

Biểu tình, rồi lại biểu tình

Sục sôi khắp nước, y hình sấm vang.

Bạo quyền lúng túng, kinh hoàng

Cho người giải độc, vẫn mang hận thù.

Bên trong vốn đã rối bù

Bên ngoài Trung Quốc, ô dù năm xưa,

Bây giờ đổi nắng, thay mưa

Đạp đầu nước Việt, giết bừa ngư dân

Lại đòi chiếm biển, xí phần

Đằng chân đã được , lại lân đằng đầu.

Cộng thêm Âu Mỹ phía sau

Cố gây sức ép, buộc bầu đa nguyên.

Thời cơ, xu thế khó yên

Nằm vùng nên liệu...khỏi phiền mai sau...

 

Khôi Nguyên

 

 

 

 

 

 

No comments: