Saturday, April 11, 2015

Hò Giả Gạo Với Ca Dao Mới - Khuyết Danh


HÒ GIẢ GẠO VỚI CA DAO MỚI
 
 
 

Cục đá mà biết nói năng

Dũng Hùng Sang Trọng hàm răng chẳng còn

Có gan ăn cắp chịu đòn

Đảng ta ăn cướp lại còn đánh dân.

Đố ai đếm được lá rừng

Đố ai giết được Trọng Hùng Dũng Sang

Bốn thằng tứ trụ Việt gian

Để dân nước Việt hân hoan ăn mừng

Thu đi để lại lá vàng

Bác đi để lại một thằng họ Nông

Thằng này quả thật chơi ngông

Bảy mươi lấy vợ má hồng đẹp xinh

Bắc thang lên hỏi ông trời

Đánh tan cộng sản đợi thời nào đây

Ông trời ổng nói làm ngay

Sửa xong hiến pháp bó tay con à

Ngươi về nói với dân là

Nam Quan hải đảo đảng ta bán rồi

Nếu mà dân vẫn cứ ngồi

Ngày mai mất nước thành người Trung Hoa

Hò ớ ơ...

Còn thời buôn nước bán dân

Hết thời đảng lấy dây thung bắn ruồi

Chưa tạc bụt đã nặn buồi

Cái thằng y tá mà đòi dạy dân

Ngày xưa bác cũng đi tù

Thiếu ăn đói lở sưng vù con chim

Từ ngày đảng bác dựng nên

Trường học thì ít xà lim thì nhiều

Chiều chiều ra bến Ninh Kiều (2)

Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân

Ai ơi chớ nghĩ mình đần

Đảng kia lãnh đạo cù lần gấp đôi

Ba cô nhập học đầu năm

Một cô bị bắt hầu Sầm Đức Xương (3)

Mười ba đảng cũng làm luôn

Học theo gương bác chẳng buông em nào

Non kia ai đắp mà cao

Lương cộng sản ít cớ sao nó giàu

Hỏi Sang Trọng Dũng một câu

Đảng không suy thoái sao sâu cả bầy

Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn không mất nước bỏ điều bốn ngay

Chơi dao sẽ bị đứt tay

Đảng đùa với lửa có ngày diệt vong

 Không đề tên tác giả
304Đen - Llttm

No comments: