Thursday, April 20, 2023

Nổi Buồn Nghiệt Ngã - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa

 THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 120_VƯỜN THƠ MỚI

 Xướng:

Nổi Buồn Nghiệt Ngã

 


Nỗi buồn nghiệt ngã tháng tư xưa!

Giận lũ siêu cường chúng đẩy đưa

Ứng xử ban đầu trân quý bạn

Đổi trao giờ chót buộc bằng thua

Người nam khốn khổ vòng lao ngục

Kẻ bắc rình rang giọng khó ưa.

Khổ nỗi thế thời ai thấu nhỉ

Nỗi buồn nghiệt ngã tháng tư xưa!

Tâm Quã

April 09,  2023

Họa 1:

 

 Nhớ Chuyện Xưa

 

Nhìn lịch trên tường nhớ chuyện xưa

Vào năm Quý Mão cảnh mèo đưa

Đồng minh phản bội lời giao kết

Vận hạn đến rồi phải chịu thua

Người bại lờ đờ như kẻ dại

Kiêu căng kẻ thắng chẳng ai ưa

Chôn Nho đốt sách[1] ngày buồn tủi

Nhìn lịch trên tường nhớ chuyện xưa

PTL

April 10,  2023

(1) do chữ Phần thư khanh nho 焚書坑儒:

Phần : đốt; Thư : sách; Khanh : chôn sống; Nho : người có học thức

Tần Thủy Hoàng đốt sách và chôn sống Nho sĩ vào năm 213-212 trước Tây lịch

Họa 2:

 

Thân CòLặn lội thân cò nhớ thuở xưa

Chồng đi biền biệt chẳng tin đưa

Con thơ nheo nhóc đành cam chịu

Xứ sở điêu tàn kẻ thắng thua

Cuộc sống lo toan vai gánh nặng

Địa phương rình rập khó mà ưa

Má hồng bạc phận đành cam chịu

Nhắc lại thêm buồn một thuở xưa

Hương Lệ Oanh VA

April 10, 2023

Họa 3:

 

Nổi Buồn Tháng Tư

Lại đến tháng Tư nhớ chuyện xưa

 

Miệng lằn lưỡi mối* tợ đò đưa

Cuộc cờ thế sự, siêu cường nắm

Mưu lược bàn tròn, nhược tiểu thua

Phòng tuyến tan hàng buông báng súng

Dân quân lớn lối giọng sao ưa

Bao năm khắc khoải sầu vong quốc

Lại đến tháng Tư nhớ chuyện xưa.

Nguyễn Cang

April 11, 2023

 *Miệng con thằn lằnlưỡi con rắn mối, nghĩa bóng chỉ lời ra tiếng vào, lời nói thêm  nói bớt của kẻ hạ tiện.

Họa 4:

 

Nỗi Niềm Xưa

 

Tháng tư khắc đậm nỗi niềm xưa,

Bỏ nước ra đi chẳng tiễn đưa.

Bẻ súng đau lòng bên chiến bại,

Buông gươm nát dạ phía hàng thua.

Nồi da xáo thịt nào ai thích,

Cõng rắn cắn gà ít kẻ ưa,

Vận nước suy vi dân khổ hận,

Tháng tư khắc đậm nỗi niềm xưa.

Mỹ Ngọc.

April 11, 2023.

Họa 5:

 

Hoài  NiệmVô tận nguồn vui của thuở xưa

In sâu tiềm thức lúc nôi đưa

Từ khi phía  Bắc khoe khoang thắng

Lúc đó miền Nam ôm hận thua

Dã thú làm người cầm vận nước

Trò đời lên mặt chẳng ai ưa

Buồn nhìn kỷ niệm còn đâu nữa

Vô tận nguồn vui của thuở xưa

Trầm Hữu Tình

Họa 6:

 

Hoài Cảm

 

Thôi cũng qua rồi một thuở xưa

Sông đời sóng lớn ghẹo thuyền đưa

Ước ao tuổi trẻ tiêu tan mộng

Chen lấn trường đời xiểng liểng thua

Xếp áo thư sinh sao mãi tiếc

Theo nghề hạ bạc dẫu không ưa

Thế thời phải thế đành như thế

Thôi cũng qua rồi một thuở xưa.

Minh Tâm

 

 

 

  

 

 

No comments: