Thursday, April 13, 2023

Về Chờ Nắng Thu - Thuyên Huy

 Về Chờ Nắng Thu

 


Em về chờ nắng thu mơ

Phố xưa vẫn đó đôi bờ phố xa

Lễ chiều vang khúc thánh ca

Áo ai hờ thả đôi tà gió bay

Giáo đường sân lá thu gầy

Dấu chân ngày cũ còn đây hôm nào

Cũng thu hoa nắng xôn xao

Có người nhặt nắng nôn nao chờ người

Tiếc thương gởi gió về trời

Thu mơ vẫn cứ một đời phố xa

Cơn mê tình cũ đã già

Em bưng mặt khóc cỏ hoa ngậm ngùi

 

Thuyên Huy

Oxley chiều thu không nắng 2022

No comments: