Tuesday, May 5, 2015

Em Về Cây Cỏ Mừng Vui - Thuyên Huy


Em Về Cây Cỏ Mừng Vui

 


 
 
 
 
 
 
 
Em về cây cỏ mừng vui
Phố quên một thuở chờ người dưới mưa

Khách qua rộn khúc giao mùa
Nón nghiêng từ độ tình chưa gọi mời

Lại ngồi nhặt lá vàng rơi
Rưng rưng chấp vá mảnh đời mất nhau

Với tay hứng giọt lệ đầu
Buông theo gió khẻ bỏ sầu mà thương

Nhớ ai từ dạo biết buồn
Khép tà áo mỏng dấu đường ta đi

Bảo nhau đừng gọi nắng về
Để đêm dài tận cỏi mê đời mình

Quanh ta trời đất lặng thinh

 Thuyên Huy

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: