Saturday, May 16, 2015

Mẹ Tôi - 304Đen


Mẹ Tôi


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiến tranh ác liệt.

Bố ra chiến trường.

Mẹ cô độc dắt con lánh nạn khắp nơi.

Hòa bình.

Bố không trở về.

Mẹ khóc hằng đêm.

Năm năm sau mẹ mới quyết định lập bàn thờ với bức di ảnh của bố.

Một mình mẹ vất vả nuôi con. Vậy mà căn bệnh ung thư quái ác lại cướp mất mẹ.

Hôm bức ảnh mẹ được đưa lên bàn thờ bên cạnh bố, bất ngờ bố trở về! Tất cả chợt vỡ oà...

Bức ảnh bố được hạ xuống. Trên bàn thờ ...mẹ lại một mình.
 
 
 
Không đề tên tác giả
 
304Đen - Llttm


No comments: