Tuesday, May 5, 2015

Mắt Phượng Ngày Xưa - vkp Đạm Phương


MẮT PHƯỢNG NGÀY XƯA

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1960 vào trường Công Lập

Đệ Tam B1 Trung học Tây Ninh

Kinh sử dùi mài ba năm đăng trình

Cô tú rạng danh Hương quê thanh Đạm

 

*

Mười bảy tuổi, bước yêu đương chưa dám

Say mê học hành quên cả tuổi xuân

Công chúa lầu vàng vẫn cứ dửng dưng

Với những Ai từng mơ làm Hoàng tử

 

*

Hai mươi tuỏi, đường công danh rộng mở

Giảng đường Đại học chờ đón tương lai

Rời trương cũ không câu nói chia tay

Với người dưng đang đau lòng xót dạ

 

*

Đất nước triền miên chiến tranh giặc giã

Anh chinh nhân , em lỡ bước sang sông

Năm mươi năm gặp lại nghe chạnh lòng

Anh độc hành, em long đong cô phụ!

 

*

Định mệnh khắc khe vẫn còn chưa đủ

Thôi cũng đành chấp nhận mọi thiệt thua

Chẳng bon chen hay tính toán thiếu thừa

Để mắt Phượng Ngày Xưa long lanh mãi...

Saigon 1/5/2015

 vkp đạm phương

 

 

 

 

 

No comments: