Tuesday, May 12, 2015

Người Trả Cho Người - Thuyên Huy


Người Trả Cho Người

 Để tặng một người họ Nguyễn, còn nợ tôi đoạn tình cuối lâu lắm rồi không một lần gặp lại, sau ngày bỏ Đà Lạt đi.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Người nhớ trả tôi một cuộc tình
Những lần hò hẹn phố đi quanh

Có con đường vắng chiều mưa muộn
Ấp úng ngập ngừng em với anh

 
Người nhớ trả tôi một khoảng đời

Đôi mùa Phượng nở chắc gì vui
Cánh hoa gầy ép Người giữ lại

Cho tôi thôi còn những ngậm ngùi

 
Người nhớ trả tôi giấc mộng đầu
Đêm nằm chờ sáng gọi tên nhau

Nhớ nhung gởi gió lùa song cửa
Giờ tan tác buồn đáy mộ sâu

 

Người nhớ trả tôi một nổi lòng
Của trời cuối Hạ nhuốm Thu phong

Thư xanh giờ đã vàng lá chết
Để phố không Người giữa chợ đông

 

Người nhớ trả tôi một góc vườn
Hoàng hôn xỏa tóc bóng chiều buông

Ở đây chuông chợt không buồn đổ
Tôi tiễn Người đi cổng giáo đường

 

Người nhớ trả tôi đoạn cuối cùng
Của bài thơ kể chuyện tình chung

Chữ yêu gầy héo không còn lệ
Để thấy Người cười phút sang sông.

 
Thuyên Huy

 

 

No comments: