Saturday, May 2, 2015

Hẹn Chi Cuối Tuổi Đời - Thuyên Huy


Hẹn Chi Cuối Tuổi Đời

 Để tặng Nguyễn TC và những người quen đã cho người nhiều hơn là nhận

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Người hẹn nhau chi cuối tuổi đời
Gối  đơn chăn lẻ có gì vui

Đất trời cứ mãi mưa và nắng
Sông vẫn xuôi nguồn ra biển khơi

 
Son phấn hương tình phút chốc tan

Thương yêu níu kéo chút muộn màng
Áo đôi tà mỏng chùng tay khép

Đâu đây trăng gió lộng vườn hoang

 
Tình lỡ nhưng chưa đành mất nhau

Đêm mưa còn nhớ buổi ban đầu
Tưởng chừng chung bước trên đường cũ

Mộng chết theo tình hun hút sâu

 
Buồn nép quanh sầu năm tháng đi

Trước sau rồi cũng một lần về
Bến mơ đuổi vội con đò cũ

Theo sóng xua đời xa cỏi mê

 

Đếm tháng ngày qua lây lất sầu
Chợt nghe hồn buốt tận niềm đau

Lệ xưa nhỏ giọt thiên thu tận
Quên thôi đừng nhắc chuyện hẹn nhau.

 
Thuyên Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: