Thursday, May 7, 2015

Xa Em Rồi - Nguyễn Cang


  XA EM RỒI

 (Cảm tác nhân đọc bài "Mắt Phượng Ngày Xưacủa vkp.đạmphương).
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ở một nơi tôi sống
Và lớn lên thành người
Có mối tình thơ dại
Mà chẳng bao giờ nguôi
            
Tuổi học trò mười sáu
Yêu lần đầu mộng mơ
Biết chi mà tính toán
Trộm  nhìn em  ngẩn ngơ
            
Hai năm chưa dám ngỏ
Tình yêu càng thiết tha
Tự trách mình nhút nhát
Đường gập ghềnh thêm xa!
            
           

Em miệt mài sách vở
Lớp Đệ Nhất vượt lên
Cuối năm làm cô tú
Mang nỗi buồn không tên!
            

Rồi  em vào Đại học
Vừa mừng lại vừa lo
Chắc gì em còn nhớ
Cuộc tình hờ ai cho?
            
Được tin em sang sông

Nghe  tiếng sóng trong lòng
Mắt em  nhìn ngoái lại
Bên đường tôi đứng trông
            
Ngõ vắng mưa phớt bay

Chiều tàn  ai  có hay
Tôi thẫn thờ đứng đợi
Mất em nghe đắng cay!
            
Xóm nhỏ vắng em rồi

Hoàng hôn buông chơi vơi
Còn đâu hình bóng cũ
Hoa bưởi rụng tơi bời!
            
Gói nỗi đau hành trang

Tôi bỏ trường đi hoang
Năm mươi năm cách biệt
Thương xóm cũ đình làng !
            
Mái tóc giờ điểm sương

Qua lối xưa, vấn vương
Nghe niềm đau thức giấc
Tìm đâu thấy người thương?!!
              

Nguyễn Cang

 

 

 

 

No comments: