Friday, May 1, 2015

H.O - Khôi Nguyên


H. O

 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kể từ năm bảy mươi lăm,

Sài Gòn sụp đổ tối tăm đất trời.

Cộng quân lớn tiếng: "Đổi đời",

Để người hóa khỉ, khỉ thời hóa nhân!

Nào hay trong cõi phong trần

Phép mầu chuyển hóa một lần ước mơ.

Nhờ công chị Khúc Minh Thơ

Tới lui cầu lụy mong nhờ hồng ân

Gặp Ngài Tổng Thống Reagan

Là trang hào hiệp,  muôn phần anh minh.

Giao cho Funseth(1) điều đình

Thuyết phục Hà Nội chương trình H.O.

Nước lã bỗng vã nên hồ

Gia đình cải tạo được vô Hoa Kỳ.

Anh em dắt díu thê nhi,

Máy bay xoải cánh, kẻ đi, người chờ.

Tưởng bây gờ là bao giờ,(2)

Rõ ràng mở mắt, còn ngờ chiêm bao!

Mấy chục năm, nhớ đồng bào,

Hẹn ngày trở lại, ước ao phỉ tình.

Cải tạo dù đã hoàn sinh,

Lúc nào cũng nhớ chương trình H.O

Dù rằng dừng bước giang hồ.

Nghĩ tình cố cựu nên vô hội nhà.

Hội thì mỗi lúc một già

Quay lưng, ngoảnh mặt hóa ra vô tình.

Tinh thần "Huynh đệ chi binh"

Con tim thôi thúc chúng mình đồng hương

Người ta làm việc cần lương,

Còn mình làm việc vì thương mà làm...

 
Khôi Nguyên

1)Robert Funseth, Phụ tá Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ(2) Kiều

 

No comments: