Monday, May 18, 2015

Khi Vắng Anh - vkp Đạm Phương


KHI VẮNG ANH

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Vắng anh… chớ mặc áo  màu xanh tím
Vì ai cũng yêu màu tím màu xanh

Phút yếu lòng… thôi hết của riêng anh…”

 ( Thơ Đức Ngọc , Luật Khoa 1965 )

*

Khi vắng anh…em nào đâu dám mặc

Màu áo thơ ngây, tím lịm hồn ai

Sợ lời mật ngọt làm tim đập sai

Lạc nhịp cung đàn,  phải đành lỗi hẹn!

*

Khi vắng anh…Em  nào đâu dám diện

Áo màu thiên thanh của tuổi mộng mơ

Giảng đường vắng tanh, em đứng thẫn thờ

Chờ ngưới áo trắng chinh nhân thủy thủ…

*

Dành riêng cho anh hai màu chưa đủ

Màu áo trinh nguyên ấp ủ tình ta

Sóng dâng cao, hoa biển đẹp mặn mà

Gió đưa mây trắng quyện hòa hơi thở…

*

Ba màu yêu còn in trong tim vỡ

Người xưa đâu? sao cứ ngỡ còn đây???

 Luật khoa Saigon 1966

  Vkp đạm phương

 


 

 

No comments: