Wednesday, December 6, 2023

Đâu Phải Bởi Mùa Hạ - Nguyễn Đạm Luân

 Đâu Phải Bởi Mùa Hạ

Cho một người - Một chiều hạ trước cổng trường Búi Thị Xuân, Đà Lạt của ngày xa xưa.

 Đâu phải bởi mùa Hạ

Em vội bỏ sân trường

Bỏ nắng chiều bóng ngã

Để ai đó vấn vương

 

Đâu phải bởi phượng đỏ

Mà má em ửng hồng

Ngượng lời ai vừa ngỏ

Xao xuyến giữa phố đông

 

Đâu phải cơn mưa Hạ

Nhìn phượng rơi em buồn

Mà đường về gần quá

Để nắng chiều vội buông

 

Đâu phải không biết nhớ

Cũng buồn giờ biệt ly

Ve gọi sầu nức nở

Mong người ở đừng đi

 

Đâu phải bởi mùa Hạ

Cổng khép sầu sân trường

Bâng khuâng hồn thấy lạ

Em chợt biết mình thương

 

Nguyễn Đạm Luân

 

No comments: