Thursday, December 21, 2023

Buồn Thu - Nguyễn Cang

 BUỒN THU


                      Trời cuối hạ lá bay

Bông bí vàng rực rỡ

Vườn hồng, hoa đua nở

Đồi núi phủ sương mai

 

Cứ mỗi độ vào thu

Lá rơi trên tượng đá

Chiều ngang qua phố xá

Thấy sương khói mịt mù

 

Mặt hồ sáng long lanh

Bầy vịt trời giỡn nước

Khách qua đường dừng bước

Mây viễn xứ vờn quanh

 

Gió nhẹ tà áo lay

Đưa tiễn chiều ly biệt

Tình yêu nào tha thiết

Đêm dế khóc canh dài

 

Rồi ngày tháng phôi pha

Đông về sương tuyết lạnh

Thương mảnh đời bất hạnh

Gió rét rít sau nhà

 

Thu xưa đã qua rồi

Buồn dâng bao kỷ niệm

Niềm vui chợt tắt lịm

Mỗi ngày một cách xa !

 

Nguyễn Cang (Dec.15, 2023)

No comments: