Sunday, December 3, 2023

Ở Đây Mùa Thu Về Sớm - Nguyễn Đạm Luân

 Ở Đây Mùa Thu Về Sớm

 Ở đây mùa thu về rất sớm

Sớm hơn tàn Hạ buổi giao mùa

Không như những ngày thu vừa chớm

Lối vàng trải lá góc vườn xưa

 

Nơi đó em còn qua lối cũ

Nhặt lá vàng thả áo thu bay

Hay đã về phương xa nào đó

Giã từ một thời tuổi thơ ngây

 

Nơi đó em còn buông tiếng hát

Bài ca buồn giữa thu chiều mưa

Hay tình đã mù khơi cánh vạc

Đong giọt sầu trên lá thu đưa

 

Thu về không ai chờ ai đợi

Em vẫn còn ngượng ngập sân trường

Hay chân đã một lần bước vội

Nơi đó có còn gì vấn vương

 

Ở đây nắng muộn chiều phố lạ

Lạ như thu về sớm hôm nao

Nơi đó nơi này xa xăm quá

Một lần nào mới gặp lại nhau

Nguyễn Đạm Luân

 

 

 

 

No comments: