Thursday, December 28, 2023

Noel Trong Nổi Nhớ - Nguyễn Cang

 NOEL TRONG NỖI NHỚ

 

Mừng Chúa Ba Ngôi đêm Nô-el

Sương lạnh chiều đông tuyết phủ đầy

Đêm khuya gió rét hồn cô quạnh

Trên  cao Thiên Chúa ngự nơi nầy

 

Đức Mẹ sinh ra trong máng cỏ

Hài đồng sáng rực, lạnh căm căm

*Vinh danh Thiên Chúa trên trời rộng

*Bình an dưới thế, người thiện tâm

 

Hôm nay áo trắng em đi học

Có thầm cầu nguyện lúc tan trường

Xin Chúa ban ân qua kiếp nạn

Bình yên vui sống Chúa yêu thương

 

Hôm nay em có đến giáo đường

Để nghe thánh lễ hồi chuông đổ

Tượng đài Đức Mẹ còn nguyên đó  

Lầu chuông Thánh giá vẫn trơ gan?

 

Hôm nay em có giờ lên lớp

Hay đã xa rồi bụi phấn bay

Em có về thăm con phố cũ

Nơi hò hẹn nói chuyện tương lai

 

Nhớ thời áo trắng em thương mến

Anh theo về, thấy lòng vấn vương

Hơn nửa đời mây bay viễn xứ

Giọt lệ sầu bỏ lại quê hương !!!


Nguyễn Cang ( Dec. 20, 2023)

No comments: