Tuesday, December 12, 2023

Nếu Về Nơi Phố Cũ - Thuyên Huy

 Nếu Về Nơi Phố Cũ

 


Mai nếu người về nơi phố cũ

Con sông Vàm cũng nước hai mùa

Đôi bờ hàng phượng già còn đó

Sân trường lá vẫn ngập lối  xưa

 

Đường về mấy ngõ hoa rụng trắng

Từ độ người đi bỏ tuổi hồng

Ở đây mùa hạ thường đi vắng

Con đò cứ muộn chuyến qua sông

 

Xe buồn bến đổ không người đợi

Ghế đá chiều rơi những ngậm ngùi

Hẹn hò giờ đã xa vời vợi

Biết tìm đâu nữa bước chân vui

 

Lạ quen chỉ còn là sương khói

Tiếc thương thương tiếc cũng muộn màng

Hạ đi rồi mùa thu chưa tới

Theo người thu bỏ phố sang ngang

 

Thuyên Huy

 

 

No comments: