Wednesday, March 9, 2022

Để Trả Lời Cho Câu Hỏi - 304Đen

                                      

Để Trả Lời Cho Câu Hỏi Của Quý Anh Chị Và Bạn ĐọcĐể Trả Lời Cho Câu Hỏi Của Quý Anh Chị Và Bạn Đọc

 

Xin mạn phép được trả lời chung cho những câu hỏi của nhiều Quý anh chị và bạn đọc đã gởi đến về Phạm Nguyễn Định, người đại diện cho Ban Biên Tập trang 304Đen.

1. Công chức hạng thấp của VNCH.

2. Ở tù tại trại tập trung 15NV của Cộng sản sau 1975.

3. Học xong một, hai trường đại học thường cũ ở Sài Gòn.

   Còn vài câu hỏi khác của Quý anh chị và bạn đọc nhưng vì nhiều lý do riêng tư cần giữ, nên 304Đen chỉ có thể cho biết mấy chi tiết như trên. Hy vọng Quý anh chị và bạn đọc tương đối hài lòng mà miễn thứ cho và cũng xin được, cám ơn rất nhiều mối thân tình mà Quý anh chị và bạn đọc đã dành cho trang 304Đen trong nhiều năm qua, để trang nhà bắt đầu từ “không” đến “” như ngày hôm nay.

304Đen

Kính trả lời

No comments: