Saturday, March 12, 2022

Nhớ Về Anh & Giọt Nước Mắt - Nguyễn Thị Châu

 NHỚ VỀ ANH
 Anh về bên ấy lá vàng bay

Lá úa rơi rơi nước mắt đầy

Có phải gió bay buồn muốn khóc

Cho tình lắng động suốt đêm nay

 

Tay ai tôi nắm lúc ban chiều

Ngơ ngẩn tôi nhìn tóc trắng phiêu

Gió thổi lá bay trên mái tóc

 Chiều tà len lỏi nắng buồn hiu

 

Chiều về rồi có biết không anh ?

Lá úa nơi nầy nhớ đến anh

Có nhớ có thương đời cô lữ

Chiều nay có phải nhớ về anh ?

 

Hoàng hôn chiều tím ngày hôm ấy

Tay nắm tay rồi buông được sao ?

Bên ấy bây giờ sao không nhớ ?

Một mãnh tình chung tự thuở nào ????

 

9-3-2022

Nguyễn Thị Châu

 

GIỌT NƯỚC MẮT

 

Nước mắt nầy rơi bởi vì ai ?

Đêm khuya canh vắng gió u hoài

Có nghe lưu luyến tình xưa cũ

Giọt vắn giọt dài khóc đắng cay

 

Nơi chốn khuê phòng ôm gối chiếc

Vọng tiếng đêm buồn gởi về đâu ?

Thiết tha vọng uyển ngày hôm ấy

Để lại cho tôi một nỗi sầu …

Giọt nước mắt lăn dài trên má!

Là gởi đi nỗi nhớ trong tim

Sương khuya lạnh lắm người xưa hởi !

Thao thức thâu đêm mãi cố tìm ..

 

Tìm trong giấc mộng đêm dài ấy

Có nghĩa gì đâu lại vấn vương

Nước mắt cứ rơi và rơi mãi !

Để khúc tình ca nhớ sông Tương !!

 

5-3-2022

Nguyễn thị Châu

No comments: