Tuesday, March 15, 2022

Trong Đơn Lẻ Người Về - Nguyễn Đạm Luân

Trong Đơn Lẻ Người Về

 

Người về trong đơn lẻ

Phố cũng buồn như xưa

Đường nhà quen vẫn thế

Hoa rụng trắng bốn mùa

 

Buồn như mưa cuối Hạ

Hàng phượng úa sân trường

Hôm chào nhau vội vã

Bỏ lại một trời thương

 

Người chơ vơ đứng đợi

Đợi nhưng mà không chờ

Mắt trông xa vời vợi

Tìm đâu đó giấc mơ

 

Bên lề hè phố vắng

Chim lẻ bạn gọi nhau

Chân gầy lùa hoa nắng

Người rưng rức hồn sầu

 

Đường quanh chùng chân mỏi

Người nhẩm đếm tuổi hồng

Khách qua không ai hỏi

Trời giữa Hạ lập Đông


Nguyễn Đạm Luân

Tháng cuối Hạ 2021

 

 

No comments: