Thursday, May 19, 2022

Nên Duyên & Nợ Nửa Bờ sông - Tâm Quã

 NÊN DUYÊN

 
(Sơ giao hội ngộ)

 

Cảm ơn buổi sáng cuối tuần

Gió đưa mây dạt trong ngần cõi không

Duyên đôi bờ kết một dòng

Lở bồi lắm lúc đục trong phận người

Rằng xa xa cuối chân trời

Mà gần gần tận trong đôi mắt cùng

Bao năm ngả nón qua sông

Là duyên luống ngại ơn ông chèo đò.

 

Tâm Quã (May 13, 2022)

 

NỢ NỬA BỜ SÔNG

 (Xin được vinh danh những bà mẹ VN trong thời kỳ nhiễu nhương của đất nước)

 

Ngày qua ngày dáng em gầy

Thương thân Chiền Chiện đêm ngày lo toan

Cò ơi xưa tiếng nỉ non

Ven bờ lặn lội nuôi con thương chồng

Diều khan tiếng cháy khô đồng

Suối trơ đá đất nứt không nửa lời

Chiền Chiện lảnh lót lưng trời

Chiều về trắng cánh cò ngoài nẻo xa

Bao mùa nắng đốt sôi mưa

Bao Xuân xanh giữ gìn đưa hương về

Vai gầy gánh hết tỉnh mê

Người ơi xin nợ sông quê nửa bờ.

     

 Tâm Quã ( May 13, 2022)

 

No comments: