Monday, May 16, 2022

Tuổi Xuân Thì Rao Bán - Thuyên Huy

 Tuổi Xuân Thì Rao Bán
 

Người ngồi bán tuổi xuân thì

Giữa phiên chợ muộn có gì đâu vui

Ngậm ngùi chờ chuyến xe đời

Lần tay đếm giọt sầu rơi muộn màng

Chợ thưa nắng cũng sắp tàn

Khách qua ngoãnh mặt lỡ làng xiêm y

Trễ rồi tình chẳng còn gì

Xót xa nuối tiếc đi về trống không

Bán luôn cả một nỗi lòng

Tiếng rao lạc giọng tận cùng hư vô

 

Thuyên Huy

No comments: