Sunday, July 17, 2022

Chiều Ngồi Nghe Tiếng Mưa - Thuyên Huy

 Chiều Ngồi Nghe Tiếng Mưa


 


Chiều ngồi nghe tiếng mưa

Phố giờ này ngủ sớm

Vàng mấy lá đong đưa

Thu sang mùa vừa chớm

 

Cũng chiều mưa người đi

Rớt sầu trên tượng đá

Tiếng mưa buồn lê thê

Dáng gầy theo bóng ngã

 

Sương mờ giăng lối xưa

Đèn hắt hiu gác vắng

Đường cũ cây lá thưa

Hửng hờ thềm thôi nắng

 

Tiếng mưa buồn lê thê

Bài ca thiếu điệp khúc

Người đi rồi quên về

Sông không còn đò dọc

 

Chiều ngồi nghe tiếng mưa

Nửa hồn vay lệ muộn

Viết cho trọn bài thơ

Một đời người mộng tưởng

 

Thuyên Huy

Chiều ngồi nhìn mưa trên sông Timboon, tháng giữa Thu 2022

No comments: