Friday, July 22, 2022

Vinh Danh Người Chiến Sĩ Anh Hùng: Đại Tá Nguyễn Đình Bảo - Nguyễn Cang

VINH DANH NGƯỜI CHIẾN SĨ ANH HÙNG: ĐẠI TÁ NGUYỄN ĐÌNH BẢO

 

(Phỏng dịch bài thơ “The Commander's Burial Colonel Nguyen Dinh Bao”) của John J. Duffy

Chôn Cất Vị Chỉ Huy
(Đại Tá Nguyễn Đình Bảo)
Mở bài:

 

Anh, trung tá  dù Nguyễn Đình Bảo

Lệnh trấn giữ tiền đồn Charlie

Năm bảy hai, mùa hè đỏ lửa

Hy sinh chiến trường, hận biệt ly!

******

Poncho quấn chặt thân anh

Đôi chân sắp đứt cũng đành liệm theo

Tử thần đã đến bên lều

Anh gom hơi sức thều thào mấy câu:

 

Thương em bằng mối tình đầu

Tình yêu bất diệt thiên thu vẫn còn

Các con là những chim non

Cha đi chinh chiến mỏi mòn nhớ thương

 

Nầy bạn chiến binh nhảy dù

Hiểm nguy quyết tử dẫu thua chẳng hàng

Các anh đồng đội sĩ quan

Nay xin vĩnh biệt bình an vĩnh hằng!

 

Tiễn anh không trống không kèn

Cũng không tiếng súng nghĩa trang ngậm ngùi

Chỉ vài xẻng đất lấp vùi

Lại thêm nón sắt dựng bia nhớ ngày

 

Chiến trường da ngựa bọc thây

Hiên ngang chống trả địch vây muôn trùng

Đánh cho một trận cuối cùng

Vinh danh thương tiếc anh hùng Việt Nam!

                    

 Nguyễn Cang (July 20, 2022)

************

Nguyên tác bản chính:

The Commander's Burial
(Colonel Nguyen Dinh Bao)


We wrap him in a poncho,
Even his dismembered legs.

He knew that he was dying,
And he spoke his last words.

“Tell my wife I loved her true.
 Tell my children to remember me.
 Tell my paratroopers to never surrender.
 You, my officers, one final salute."

He lays in a shallow grave alone;
No bugles, no farewell rifle salute,
 Only a few shovels of red earth.
 His grave is marked with his helmet.

He fought bravely until the end.
He fought against heavy odds.
He has fought his last battle.
With his glory, we leave him.

John J. Duffy

Chú thích: Tin tức Hoa Kỳ

Hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 7 năm 2022, một buổi lễ đặc biệt được cử hành ở White House với tổng thống Joe Biden truy tặng Huy Chương Danh Dự (Medal of Honor), huy chương cao quý nhất của quân đội Hoa Kỳ, cho bốn cựu quân nhân Mỹ đã có công trạng đặc biệt và chứng tỏ sự cam đảm cũng như trách nhiệm trong việc giúp chính phủ và quân đội miền Nam Việt Nam chống lại sự xâm lăng của cộng sản Bắc Việt. Trong số bốn cựu quân nhân đó, có cựu thiếu tá John Duffy, sĩ quan cố vấn cho Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù (Song Kiếm Trấn Ải) của Trung Tá Nguyễn Đình Bảo, tốt nghiệp Khoá 14, Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Đà Lạt. Trong trận đánh ngày 14 và 15 tháng Tư năm 1972, sau khi trung tá Nguyễn Đình Bảo đã hy sinh trên đỉnh đồi căn cứ hoả lực Charlie và khi đó Thiếu Tá John Duffy cũng đã bị thương, nhưng ông từ chối ưu tiên tản thương để cùng ở lại chiến đấu với lính dù Việt Nam Cộng Hoà cho đến cùng.


No comments: