Sunday, July 17, 2022

Qua Bên Sông Chờ Nhau - Nguyễn Đạm Luân

 Qua Bên Sông Chờ Nhau

 


Qua bên sông đó chờ nhau

Con đò ngang muộn sóng lao xao chiều

Nắng thưa thớt vạt liêu xiêu

Bâng khuâng đầu ngõ buồn thiu cuối đường

Hoa xưa rủ cánh bên tường

Ngồi chờ nghe giọt Thu sương gọi người

Lối quen lá bỏ về trời

Ngậm ngùi rụng trái sầu rơi não nùng

Thôi đành mà qua bên sông

Không người đò cũng theo giòng về xuôi

Xót xa xin tạ ơn đời

Một lần cũng đủ làm vui kiếp này

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: