Saturday, July 30, 2022

Hương Cỏ May - Nguyễn Cang

 HƯƠNG CỎ MAY

 


Bây giờ diều đã đứt dây

Hoa cau không  nở rừng mây cũng tàn

Chiều Thu rụng lá đông sang

Bướm vàng thôi đậu lời than thêm buồn

 

Đò đưa nắng tắt hoàng hôn

Hai mùa mưa nắng héo hon phận nghèo

Mẹ già còm cõi gieo neo

Em qua đò lỡ cho bèo giạt trôi

 

Lặng nhìn dòng nước chảy xuôi

Em rời xóm nhỏ đơn côi một mình

Tà huy  bóng ngả Bến Đình*

Con đò còn đó, lênh đênh nơi nào?

 

Bên  sông tiếng quốc kêu mau

Như khơi niềm nhớ điệu hò ngày xưa

Ta về  nặng trĩu hạt mưa

Cỏ may vướng vít cho vừa xót xa!

 

Níu chi đò lỡ chuyến phà

Để thêm nỗi nhớ tình ta lỡ làng

Sông quê xa tít dặm ngàn

Tình thân chan chứa xóm làng vây quanh

 

Cánh cò chao đảo  ruộng xanh

Họp đàn chuyên chở tình anh phương nào?

Quê hương tím ngắt niềm đau

Khuất sau triền núi dạt dào hương xưa!!

 

Nguyễn Cang (July 25, 2022)

No comments: