Friday, September 2, 2022

Mùa Thu Ấy Em Đi - Nguyễn Đạm Luân

 Mùa Thu Ấy Em Đi




 














Em đi từ mùa Thu năm ấy

Em về thì Thu cũng chưa sang

Phố mình ngày nào giờ vẫn vậy

Đường vẫn chờ Thu trải lá vàng

 

Gặp nhau không nhắc lại chuyện cũ

Em bây giờ không phải người xưa

Giáo đường còn đó hồi chuông đổ

Nhưng nảo nề tiếng nhặt tiếng thưa

 

Nơi này ngồi chờ Thu tàn Hạ

Phượng rơi cánh lẻ bạn trên sông

Người quen giờ đã là kẻ lạ

Rêu phong trơ ghế đá lạnh lùng

 

Giọt sầu giọt rớt mưa đầu ngõ

Cuối đường em quay bước vẫy tay

Từ nay Thu không là Thu đó

Nửa hồn tôi chôn mộ sum vầy

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: