Thursday, October 20, 2022

Buồn Như Buồn - Thuyên Huy

 Buồn Như Buồn
 
Buồn như lá cuối thu

Cuốn theo cơn gió lốc

Buồn như trễ chuyến đò

Chờ người chiều tan học

 

Buồn như tiếng mưa đêm

Nảo nề trên đường vắng

Buồn như phố không đèn

Buổi chiều trời quên nắng

 

Buồn như phút tiễn đưa

Người đi người ở lại

Buồn như chợ chiều thưa

Gánh hàng hoa run rẩy

 

Buồn như nhịp guốc khua

Chần chừ xa cuối ngõ

Buồn như trời trái mùa

Thu về hạ còn đó

 

Buồn như vạt áo phai

Nghẹn ngào qua lối cũ

Buồn như con đường dài

Đếm dấu chân tinh lỡ

 

Buồn như son phấn phai

Sau màn nhung sân khấu

Buồn như tiếng rao dài

Gánh hàng rong bán dạo

 

Thuyên Huy

No comments: