Thursday, October 27, 2022

Chùa Cỗ & Viếng Chùa Kim Sơn - Quang Tuấn & Nguyễn Cang

 THƠ QUANG TUẤN*

CHÙA CỔ

 Cheo leo núi thẳm ngút ngàn cây

Chùa cổ thâm nghiêm ẩn mái gầy .

Nhập định , tháp quên vàng nắng phủ

Tham thiền , liêu mặc trắng sương vây .

Hồi chuông lắng đục trời mơ ấy

Tiếng mõ khơi trong cõi mộng này .

Vút cánh vô ưu vào tỉnh thức

Theo chim về nhé ngủ am mây !

 

*Quang Tuấn (nhà giáo kiêm nhà thơ ở CA, mất gần 10 năm)

 

Bài họa:

 

VIẾNG CHÙA KIM SƠN*

 

Cổ tự Kim Sơn núi lẫn cây

Cheo leo bát ngát mái hiên gầy

Thiện nam cứu rỗi xin Trời độ

Tín nữ kinh cầu thoát tục vây

Tiếng mõ ngân vang xa cõi ấy

Hồi chuông lắng đọng ấm tim nầy.

Tâm hồn buông thả vui câu kệ

Thanh vắng êm đềm khuất bóng  mây .


Nguyễn Cang (Oct. 23, 2022)

*Chùa Kim Sơn ở Morgan Hill cách Sanjose độ 30 km.

 

No comments: