Thursday, October 27, 2022

Người Đi Tôi Không Ở Lại - Thuyên Huy

 Người Đi Tôi Không Ở Lại
 

Mai người đi tôi cũng không ở lại

Phố bây giờ đâu còn những ngày vui

Đường đi về không là con đường cũ

Chiều muộn rơi để hoa nắng ngậm ngùi

 

Phương xa đó người còn gì để nhớ

Tôi nơi này cũng sẽ cố mà quên

Quên tất cả những gì của một thưở

Phố sẽ vui không còn nữa muộn phiền

 

Hôm người đi bến không ai đưa tiễn

Ngày tôi đi cũng không người tiễn đưa

Ở đây đâu còn gì mà lưu luyến

Mưa về sẽ xóa hết dấu chân xưa

 

Mang chút hương thừa theo đường dong ruỗi

Của một lần đã gọi là cố nhân

Rồi mai này không còn chờ với đợi

Chuyện ngày xưa chôn kín dưới mộ phần

 

Thuyên Huy

Quê của người 2022

 

No comments: