Monday, February 5, 2018

Anh Hỏi Em - vkp Công chúa nhỏ


ANH HỎI EM
 

      

 
 
 
 
 
 
Anh hỏi em... quà Tết  thích gì?
Già rồi còn bày vẽ làm chi?
Ăn ngon mặc đẹp đâu cần nữa
Chỉ mong giữ chặt... trái tim si!

 
*Anh hỏi em... còn nhớ hay quên?
Trường xưa lối cũ bước gập ghềnh
Hoa phượng rơi đầy ngoài cửa lớp
Nhặt vội vàng... sợ gió nổi lên!

 
*Anh hỏi em... cau già trước hiên?
Trái chín thơm lừng tỏa hương duyên
Trầu vôi biến mất nên chẳng nợ
Cứ tiếc nuối hoài... mảnh tình riêng!

    
*Anh hỏi em... thề hẹn nhớ không?
Sống với nhau đầu bạc răng long?
Trăm năm hạnh phúc tròn ân ái
Nghịch cảnh phải đành... chôn ước mong!!!

 
Saigon cuối năm Đinh Dậu
vkp công chuá nhỏ

 

No comments: