Wednesday, February 14, 2018

Xuân Đến Xóm Nghèo - Nguyễn Cang


XUÂN ĐẾN XÓM NGHÈO

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xuân đến làm chi khổ xóm nghèo
Mừng xuân quan chức rộn ăn theo
Đô la cống nạp ôm đầy túi
Quà cáp đem dâng ngập núi đèo
Dân khổ chạy ăn không áo mặc
Nhà nghèo kiếm gạo chẳng tiền tiêu
Xuân về mấy chốc cho thêm khổ
Biết đến xuân nào hết nỗi đau ?

 

Nguyễn Cang(12/2/2018)

 

 

No comments: