Wednesday, February 7, 2018

Giọt Nước Trên Lá Sen - Trụ Vũ & Bông Súng - Khôi Nguyên


Giọt Nước trên lá Sen
 
 
 

 

Giọt nước ngàn năm lóng lánh buồn,
Nổi tròn trên chiếc lá sen vuông.
Làm sao cắt nghĩa  vuông tròn được?
Giọt nước ngàn năm lóng lánh buồn.

               
Trụ Vũ

 
Bông Súng
 

Ao này bông súng có nhiều Hoa,
Lá trải tâm can giống Mẹ già.
Để đàn con ngoi mặt nước,
Khoe hương, khoe sắc với người ta!

            
Khôi Nguyên

 

 

No comments: