Wednesday, February 14, 2018

Xuân Xưa Nhớ Người Xa - Thuyên Huy


Xuân Xưa Nhớ Người Xa

 


 
 
 
 
 
 
 
Nhớ đám bạn của năm học luyện thi đệ thất ở trường Hữu Đức, ngã ba bên bờ sông bến chợ Gò Dầu.

 
Lâu lắm không về thăm chốn cũ
Xuân xưa ngày đó chắc đã già
Lối qua đường trúc còn lá đổ
Hay héo hắt buồn nhớ người xa

 
Ba Mươi chợ muộn con đò nhỏ
Nón nghiêng vàng nắng ửng cành mai
Em về áo quyện xuân trong gió
Anh đứng nhìn theo em có hay

 
Cây nêu mái đình cao phướng đỏ
Vội vàng em hối hả qua sông
Trống lân rộn rã vang đầu ngỏ
Giao thừa lòng anh những bâng khuâng

 
Nô nức người bên người hái lộc
Em cười chúm chím góc sân chùa
Thả hồn xuân mộng dài suối tóc
Xuyến xao anh đọc vội bài thơ

 
Ngày em đi rồi xuân tàn sớm
Mai bến đò thôi chẳng trổ hoa
Tìm đâu nụ tầm xuân vừa chớm
Ngồi đây mà cứ nhớ người xa

 
Thuyên Huy
Xứ xa nhớ người xa 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: