Tuesday, February 20, 2018

Cầu Đủ Xài Xả Ga (Thơ Xướng Họa) - Hồ Nguyễn, Trần Đông Thành, HLO, Nguyễn Cang & Lư Hương Đồng - Xi Cà Que & Xũ Quẻ Đầu Năm - Anh Vô Danh


BÀI XƯỚNG

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CẦU ĐỦ XÀI XẢ GA

 

Mậu Tuất xuân sang chúc cả nhà,
Mua xài thoãi mái hết luôn ga.
Đủ bao nhiêu đủ bao giờ đủ,
Cầu chỉ cầu sao đủ vậy mà!
Nhắn nhủ bạn bè vui thoải mái,
Hiệp lòng gia tộc hưởng vinh hoa.
Ngày xuân chúc tụng cho khuây khỏa,
Cầu đủ bao nhiêu mới thật thà?

 
HỒ NGUYỄN (18-2-18)

 
HỌA: NGÀY TẾT

 
Tết nay mâm ngủ quả trong nhà,
Đủ thứ trái cây cúng hết ga.
Nào đủ, xài, cầu, may mọi thứ,
Cầu chi được nấy mới hên mà.
Tổ tiên truyền lại bao đời thế,
Con cháu làm theo thấy bóng hoa.
Xuân đến , xuân đi xuân trở lại,
Ngàn năm xuân mãi vẫn vui thà.

 
HLO (đêm xuân buồn (18/02/18)

 
CẢM Ý: MỚI TRONG NĂM MỚI 


Ch đón giao tha nhp chén trà,
Nhà mình sp đi rước ông cha.
Nhan đèn bàn t bày cung kính,

Lạy tạ mẹ ba vốn thật thà.
L
nghĩa gia phong con hiếu t,

Cang thường Khổng Mạnh nếp danh gia.
Mỗi năm đạo đức dồi mài tốt,
Tống cựu nghinh tân ấm cùng nhà.

 
Trần Đông Thành 

HỌA: MỪNG XUÂN

Mậu Tuất mừng xuân khắp mọi nhà
Mua quà sắm tết bở hơi ga
Bàn thờ nhan khói bay lơ lững
Chậu kiểng hoa mai đẹp mặn mà
Dừa đủ cầu sung theo tập quán
Đào mai hồng cúc tỏa hương hoa
Ngày xuân cũng nhấp dăm ba chén
Chúc sống an vui thật với thà !

Nguyễn Cang (19/2/18)


LƯ HƯƠNG ĐỒNG

Bàn thờ trước đặt một lư hương
Bóng láng hoàng đồng hản cát tường
Hai trái quai đào treo ngọc quả
Khói nhan nghi ngút chứng thần vương
Tròn năm suốt tháng buôn thương đắc
Tuổi trẻ thân già sức khỏe cường
Con cháu nghiêm trang quỳ khấn tổ
Lâng lâng khói cuộn tỏa quê hương  

 
Xi Cà Que
(XCQ trên đường đồng hành ý thơ cùng H X)


XŨ QUẼ ĐẦU NĂM

Đầu năm xũ quẽ đoán ra sao?
May mắn từ nay sẽ thở phào
Đích tử rồi đây nghề nghiệp vững
Bà nhà tự hậu bớt tào lao
Gia đình hạnh phúc êm ấm lắm
Nội thất bình an con cái giàu
Hạnh ngộ trời cho đâu dễ kiếm
Ông bà đón nhận sướng dường bao!    

 
Anh Vô Danh (20/2/2018)

 

 

No comments: