Monday, February 5, 2018

Tâm Sự Gã Bù Nhìn - Vương Văn & Tâm Sự Ả Bù Nhìn - Khôi NguyênXướng : TÂM SỰ GÃ BÙ NHÌN             

   
          Dãi nắng dầm sương giữa ruộng đồng
Hết mùa cuối vụ vẫn không công.
Tay cầm cành trúc ung dung phất,
Mắt hướng đông tây tỏ rõ trông.
Chim chóc ngại ngùng bay mất biệt;
Hoa màu tự tại mọc thong dong;
Chiều về gió mát hu hiu thổi
Sáng chói  trời tây vệt ráng hồng…


VƯƠNG VĂN

( HG. Thiện Chí)

                      
Họa

 
TÂM SỰ Ả BÙ NHÌN             

 
Riêng em giữ rẫy, chẳng canh đồng,
Cực khổ mong chi được biết công.
Nón đội, tay cờ nhờ gió phất,
Mắt nhìn, đầu lắc giả hình trông.
Lũ chim phá rẩy bay biền biệt,
Đàn thỏ moi khoai núp bụi dong.
Mây trắng,trời xanh, hương gió thổi

Bù nhìn, nhưng cuộc sống tươi hồng...


Khôi Nguyên

No comments: