Tuesday, February 13, 2018

Thông Reo (Thơ Xướng Họa) - Khôi Nguyên & Danh Hửu


THÔNG REO.           

 

           Ta đã t
ừng nghe tiếng thông reo trên ngn đi Quang Đi. Ta đã tng nghe tiếng thông reo bên h nước Thanh Hươ
ng.
         Ti
ếng thông reo khp bn phương tri rng rãi, thu qua my tng mây năm sc, có l đến tn cung trăng.

         Gia cõi thanh liêu cô tn, tiếng thông reo là một điu đàn bt tuyt ca bn mùa.

          Thông reo không cn tới gió, mà gió thi là nh thông reo.
thông t
m, nhưng ai dám lit thông xung ngang hàng vi muôn loài cây c
.
          Da thông khô x
p, nhưng nha thông di dào; mình thông tuy già, nhưng hn thông vn khe.

          Thông khinh thường nhng phn hoa huy động, thông xa lánh nhng ch cát vn, bi lm.
          Có ai đi trên đ
i thông, không thy cõi lòng m rng? Có ai nghe tiếng thông reo mà chng gi hng ngun thơ?

           Thông reo vĩnh vin, thông sng đi đi, mc du sc nóng ca mùa hè thiêu đt, giá lnh ca mùa đông bao trùm.

          Ai muốn được như thông, sống một đời cao cả, hãy lẳng lặng mà nghe thông đang tỉ tê trước gió những lời than thở cho cuộc thế lầm than!

(Nguyễn-Tất- Thứ học báo Cần Học ,1950)

Khôi Nguyên Sưu Tầm

  
BÀI  XƯỚNG

Thông Reo

 
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Nguyễn Công Trứ

        
Chán người! Mơ sống giữa thinh không;
Dù kiếp đời, reo một giọng "thông".
Chịu trận, đưa lưng in dấu búa;
Oằn mình, cụp lá hứng mưa dông.
Ù lì xác xúc, tay thầy kiểm, (1)
Thây kệ trời trăng, chuyện núi sông.
Nếu ước, ta mong ngày tháp cánh!
Mong chi cái thế, đứng chân trồng.

                    
Danh Hữu

 
Bài Họa

 
Cây Thông 1

 

 
Thi hứng nghe reo xúc cảm không?
Đó là khúc nhạc của đồi thông.
Lá kia tuy nhuyển, luôn hòa gió,
Cành nọ dù thon,vẫn chịu dông
Bùn bẩn bốc mùi, xa vũng suối,
Nước dơ xông khí, tránh ven sông.
Cây thông biểu tượng người Quân Tử
Chỉ mọc vùng cao khỏi phải trồng.
                    
Khôi Nguyên

                    
Cây Thông 3

 
Còn nhớ khẽ reo bữa đó không
Lúc mây xoa nhẹ đỉnh đồi thông,
Lá xanh run rẩy khi mưa gió.
Cành nhuyển đong đưa lúc bão dông.
Băng giá,vẫn tươi bên dốc núi,
Nóng thiêu,luôn mát cạnh triền sông.
Cây Thông được ví trang Quân Tử,
Tự mọc vùng cao, khỏi phải trồng.

 
Khôi NguyênCây Thông 2

 
Cây gì reo gió, nhớ hay không?
Tùng bách anh em thuộc họ thông.
Nóng cháy xem thường như nắng ấm,
Giá băng coi nhẹ tựa mưa dông.
Thị thành chẳng thích, cư đồi núi,
Bùn nước không ưa, lánh ruộng sông.
Quân Tử tôn vinh trang đại diện,
Quý yêu thiên hạ sẽ vun trồng

 
Khôi Nguyên

 

 

No comments: