Thursday, December 30, 2021

Đầu Hạ Xuân Tàn Người Cũ - Thuyên Huy

 Đầu Hạ Xuân Tàn Người Cũ

Cho Nguyễn Thị C, có một thời là cô giáo từ trường Sư Phạm Sài Gòn.xưa
 

Cũng đó mùa Xuân tàn đầu Hạ

Lâu rồi mới về lại chốn xưa

Hàng dừa bên bờ soi bóng ngã

Nhà em vẫn cổng hoa Giấy thưa

 

Lối cũ đường còn vương xác pháo

Lưa thưa mấy cụm muộn Mai tàn

Rộn rã Phượng hồng phố thay áo

Nắng lơi vạt nhớ chợ sớm tan

 

Một chiều gặp em trên đầu dốc

Cũng dáng xưa gầy tóc ngang lưng

Nép góc phố đông buồn muốn khóc

Tên em thèm gọi mà ngập ngừng

 

Đường theo em về sau cổng khép

Người xưa biết còn nhớ gì không

Tôi vẫn cô đơn đời nửa kiếp

Cố nhân giờ chắc đã lấy chồng

 

Thuyên Huy

Nơi cứ tưởng là quê mình 2021

No comments: