Friday, December 24, 2021

Chiếc Lá Cuối cùng & Tôi Sẽ Là Cánh Chim - Nguyễn Thị Châu

 CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
 Khuya nay chiếc lá xa cành

Đông về gởi tạm trên cành cây cao

Gió lay lá rụng rồi sao ?

Vì đâu lá phải chịu đau thế nầy

Lá đau lá rụng xuống đây

Người đau chỉ biết mang đầy vết thương

Đem theo nỗi hận đoạn trường

Gió đi theo lá vấn vương ích gì

Sớm muộn rồi cũng ra đi

Lá nên chọn lối một khi đã tàn

Cuộc đời sao lắm phủ phàn

Đắng cay mặn ngọt ,đau càng thêm đau

Đời người có được là bao

Cũng như chiếc lá lao xao trên cành

Sương khuya rơi rớt bên mành

Khóc đời chiếc lá lìa cành khuya nay !!!!

 

Khuya 1:00am, 18-12-2021

Nguyễn Thị Châu

 

TÔI SẼ LÀ CÁNH CHIM

 

Tôi sẽ là cánh chim

Bay bay mãi đi tìm

Trời xanh và mây trắng

Tắm gió mát im lìm

Ngắm nhìn xem biển rộng

Xanh ngắt tận chân Trời

Xem sóng dài trắng xoá

Nhấp nhô dưới nắng mơi

Cuộc đời không trôi nỗi

Như cuộc sống con người

Cứ ung dung bay nhảy

Cùng nước biếc bầu Trời

Chim bay về muôn lối

Không biết khóc biết cười

Chỉ biết ca và hát

Véo von, véo von thôi

Đời người có gì khác

Ngoài hai chữ khổ đau

Cười và khóc như nhau

Nắng mưa cứ tìm vào ...!

 

16-12-2021

Nguyễn thị Châu

No comments: