Tuesday, December 21, 2021

Đêm Tâm Sự - Nguyễn Cang

 Đêm Tâm Sự

 (Chuyện một người mẹ có đứa con trai vượt biên sang Mỹ bị mất trí)
 
Thao thức đêm trường giọt lệ rơi

Người đi xa cách ở phương trời

Con nơi đất khách không còn nhớ

Mẹ ở quê nhà chẳng thể vơi

Trăng khuyết đêm tàn nhìn cửa sổ

Sương giăng mưa phủ ngập lưng đồi

Chong đèn đối ẩm ly trà đậm

Uống cả tâm tư chẳng một lời!

 

Nguyễn Cang

(Dec 15,2021)

No comments: