Saturday, December 11, 2021

Mù Sương Dốc Sầu - Thuyên Huy

Mù Sương Dc Su

 

Đỉnh mù sương dốc sầu rơi

Đâu đây rời rã mấy hồi trống thưa

Chim chiều vỗ nhịp tiếng mưa

Dấu xe ngựa cũ chở mùa Hạ đi

Người ngồi đếm tuổi xuân thì

Bên dòng sông nhớ mộng về chờ Thu

Mùa Thu của những tương tư

Đan tay khép lại bài thơ tạ trời

Hẹn nhau một chuyến xe đời

Xuống sân ga cuối chỉ người với ta

Thiên thu vẫn mãi không già

Trăm năm níu kéo cũng là trăm năm

 

Thuyên Huy 

No comments: